Søk medlemsskap

Litt info om din tilhørighet til NordNorge.

Rett til å bli medlem av laget har den som oppfyller følgende betingelser:

  • Er født, bor eller har vært fastboende i Nord Norge.
  • Er gift med, forlovet med, er samboer med, eller er beslektet i rett opp- eller nedstigende linje med noen som oppfyller vilkårene
  • Styre kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad, gi medlemsskap til andre som ikke fyller de krav som er nevnt.