Medlemsavgift

Rett til å bli medlem av laget har den som oppfyller følgende betingelser:

  • Er født, bor eller har vært fastboende i Nord Norge.
  • Er gift med, forlovet med, er samboer med, eller er beslektet i rett opp- eller nedstigende linje med noen som oppfyller vilkårene
  • Styre kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad, gi medlemsskap til andre som ikke fyller de krav som er nevnt.

Fra 1/1-2023 er medlemskontingenten kr 200,- pr år pr person. Når kontingenten er betalt er du registrert som medlem et år. Husk at du må sende inn søknad om medlemsskap først. Du finner skjema her på hjemmesiden.

Betales i januar hvert år til:
Bankgiro 0532.12.21175

Legg igjen en kommentar