Medlemmer

Leder:
Morten Dalmo, tlf. 416 96 974- Epost: mdalmo@live.com – Depotgata 21D, 2000 Lillestrøm

Nestleder:
Roar Sundqvist, mobil 90546172 – Epost: roar.august@gmail.com – Snarefjellet 79, 1481 Hagan

Kasserer:
Helen Berg, mobil 920 61 877 – Epost: he-elber@online.no – Stalsberg Terrasse 65, 2010 Strømmen

Sekretær:
Unn May Mathisen, mobil 93059944 – Epost: unnmay@getmail.no – Vittenbergveien 125, 1472 Fjellhamar

Styremedlem:
Ingjerd Reksten Møller, mobil 92039897 – Epost: ingjerd.moeller@gmail.com– Depotgata 27 A, 2000 Lillestrøm

Styremedlem
Reidar Holm, mobil 90678029 – Epost: reholm@hotmail.com – Støperiveien 67, 2010 Strømmen

Varamedlem

Inger Bertheussen, mobil 95731718 – Epost: inger.bertheussen@gmail.com – Brøtergata 2, 2000 Lillestrøm

Festkomite:
Liv Dragseth, mobil 41698417 – Epost: pedrag@online.no – Landskronaveien 255, 2013 Skjetten
Lillian Dalen,  Mobil 924 69 847 – Epost: lillianogjan@hotmail.com – Steinsoppveien 20, 2016 Frogner
May Dybwad, mobil: 45231033 – Epost: mayjodybwad@gmail.com – Tokerudberget 7, 0986 Oslo