Kontingent

Medlemskontingenten er kr 200,- pr år og skal betales til:  Bankgiro 0532.12.21175, gjerne i januar for gjeldende år.

Legg igjen en kommentar