Innkalling til årsmøte

Tidspunkt

12/03/2012    
19:00 - 21:00

Hvor

Folkets hus, Strømmen
Furuveien 11, Skedsmokorset, 2020, Akershus

Event Type

Innkalling til årsmøte i Nord-Norgelaget for  Nedre Romerrike

Det innkalles med dette til årsmøte i Nord-Norgelaget for Nedre Romerrike  på Skedsmo Samfunnshus mandag 12. mars 2012 kl 1900

Dagsorden:

 1. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
 2. Valg av møteledelse:
 • Møteleder
 • Møtereferent
 • 2 personer til å underskrive protokollen
 1. Kontroll av fullmakter og stemmerett
 2. Styrets beretning
 3. Revidert årsregnskap for 2011
 4. Godkjenne ansvarsfrihet for styret
 5. Budsjett- og aktivitetsplan
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av leder og nestleder
 8. Valg av styret
 9. Valg av varamedlemmer og festkomiteledere
 10. Valg av valgkomite
 11. Valg av revisorer

Betalt kontingent for 2011 gjelder som inngang til årsmøte.
Frist for innsendelse av forslag som skal opp på årsmøtet er satt til onsdag 7. mars 2012.
Styret i Nord-Norgelaget for Nedre Romerrike håper på stor oppslutning på årsmøtet.

 Se link til årsberetning: