Aktiviteter

AktiviteterNord- Norgelaget har startet aktivitetsgrupper.

Aktivitetskveldene en gang pr mnd på Huseby gård legges dessverre ned pga dårlig fremmøte. Det har bare møtt opp 5-6 personer på de siste kveldene, og da er det ikke hensiktsmessig å fortsette. Det som er blitt produsert hittil iår vil bli overlevert Frelsesarmeen i desember.

Quiz aften

Inntil videre er det ikke planlagt quiz aften. Kommer tilbake med nærmere info.

Trimgruppa i Nord-Norgelaget på Romerike

Vi går tur hver tirsdag fra og med første tirsdagen i september til og med siste tirsdagen i mai.

Sted: Skjærvaveien 10 i Sagdalen/Strømmen

Oppmøte blir informert om på Facebook

For spørsmål ta kontakt med Vigdis Johansson Gjerstad på tlf 90198484/knut.gjerstad@online.no

Metro Bowling

Startet bowlinggruppe torsdag 16.januar 2014 på Metro bowling. Passer for alle.
Vi møtes hver torsdag kl 1300
Har du spørsmål ta kontakt med May-Solveig Larsen tlf 97146073 eller Email: mays@getmail.com