img1

img2
Nord-Norgelaget på Romerike

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014

Årsmøtet ble avholdt på Skedsmo Samfunnshus, Skedsmokorset, den 09.mars 2015 kl.19.00

Leder Knut Gjerstad åpnet møtet og ønsket velkommen

 • Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden:

 

  1. Godkjent
 • Valg av møteledelse:

 

 • Knut Gjerstad ble valgt som møteleder
 • Bjørg Antonsen ble valgt som referent
 • Vigdis Gjerstad og Asbjørn Aspevik ble valgt til å underskrive protokollen
 • Kontroll av fullmakter:

 

  1. 5 fullmakter og 34 fremmøtte medlemmer, totalt 39 stemmer gjorde at årsmøtet var beslutningsdyktige.
 • Styrets beretning:

 

  1. Knut Gjerstad leste styrets beretning som ble godkjent med følgende tillegg: Takk til Trond Jegersen som pakker innbydelser for postlegging.
 • Revidert årsregnskap for 2014:

 

  1. Knut Gjerstad gjennomgikk regnskapet og revisjonsrapporten. Regnskapet godkjent uten kommentarer.
 • Godkjenning av ansvarsfrihet for styret:

 

  1. Ansvarsfrihet for styret ble godkjent.
 • Budsjett og aktivitetsplan:

 

  1. Budsjettet og aktivitetsplanen for 2015 ble godkjent.
 • Innkomne forslag:

 

 • Endring av § 1.1 i vedtektene. Forslaget om endring av navn på foreningen fremmet av styret. Nytt navn er Nord-Norgelaget på Romerike. Enstemmig vedtatt.
 • Valg av leder og nestleder:

 

 • Synnøve Engen valgt som leder for 1 år.
 • Morten Dahl valgt som nestleder for 1 år.
 • Valg av styre og festkomiteledere:

 

 • Kirstin Johansen Ruud gjenvalgt som styremedlem for 2 år
 • Magnar Tombre valgt som festformann for 2 år
 • Jannie Nicolaisen gjenvalgt som festformann for 2 år
 • Valg av varamedlemmer:

 

 • Magne Jonassen valgt som varamedlem for 2 år
 • Valg av valgkomite:

 

 • Liv Andersen gjenvalgt til valgkomiteen for 2 år
 • Valg av revisor:

 

 • Øyvind Engen gjenvalgt som revisor for 2 år

Lagets ledelse og tillitsvalgte for 2015 er som følger:

Styret:           

 • Leder: Synnøve Engen                                                         1 år
 • Nestleder: Morten Dahl                                                        1 år
 • Sekretær: Bjørg Antonsen                                                    1 år
 • Kasserer: Helen Berg                                                            1 år
 • Styremedlem: Gunn Torhild Jensen                                     1 år
 • Styremedlem: Kirstin Johansen Ruud                                  2 år
 • Varamedlem: May Solveig Larsen                                       1 år
 • Varamedlem:  Magne Jonassen                                             2 år

Leder for festkomite:

 • Jannie Nicolaisen                                                                  2 år
 • Magnar Tombre                                                                    2 år
 • Solveig Bakken                                                                    1 år

Valgkomite:

 • Vigdis Gjerstad                                                                    1 år
 • Liv andersen                                                                         2 år
 • Asbjørn Aspevik                                                                   1 år

Revisor:

 • Øyvind Engen                                                                      2 år
 • Anders Andersen                                                                 1 år

Knut Gjerstad overrakte formannsklubba til Synnøve Engen som takket for tilliten. Knut Gjerstad takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Bjørg Antonsen

Referent

 

Medlemmer valgt til å underskrive protokollen:

 

……………………………………..                                    ……………………………………

Vigdis Gjerstad                                                                                Asbjørn Aspevik

Print Friendly