Nord-Norgelaget på Romerike      
Styrets årsberetning for 2016 Styrets beretning:
 
Ved årets utgang hadde laget 303 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en nedgang på 51 personer fra 2015.Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å behandle større saker, planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger og har 2 av våre medlemmer, Helge C. Ruud og Trond Jegersen, i styret for BBF. Vi har også deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.Aktiviteter: Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2016: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 3 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 81 til 142. Rekeaften trakk mest folk, med julebordet som en god nummer to. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse. I mai ble det arrangert tur til Riga. 23 av våre medlemmer benyttet denne anledningen. For 3. gang ble det i november arrangert julebordtur til Kiel hvor 35 av lagets medlemmer deltok. Her ble det avholdt miniseminar: Hvordan få flere og aktive medlemmer. En stor takk til Knut for den jobben han gjør for at vi får lærerike og hyggelige turer.Mulighet til å møtes i en annen setting har slått godt an og aktivitetskveldene en mandag i måneden på Huseby gård og gåturene hver tirsdag kveld brukes flittig. I desember leverte vi 66 par sokker, 5 luer, 3 halser, 2 par tova tøfler og 1 par tova votter fra aktiviteten på Huseby gård, til Frelsesarmeen. I 2016 har vi også fortsatt med bowling hver torsdag. Det har vært god oppslutning om tilbudene, så alle aktivitetene vil bli videreført i 2017. Det ble ikke arrangert skiturer i 2016. Mangelen på snø gjør det uforutsigbart. Takk til Jannie, Helge/Magnar og May Solveig som tar på seg jobben med oppfølging av aktivitetene.Lagets aktive bruk av hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer, gir oss god kontakt med medlemmene og vi har fått mange nye medlemmer på denne måten. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin og Jannie for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir selvfølgelig fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.Forbund:Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi fått kr.4.500 til garn, til produktene som tildeles Frelsesarmeen.økonomi:Laget hadde i 2016 driftsinntekter på kr.497.827. Driftskostnadene utgjorde kr.483.433. Dette ga et overskudd på kr.14.394. Lagets egenkapital er nå på kr.133.273, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)

Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.

Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften, rekeaften og spekemataften ble tilberedt av lagets egne ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2020.

Musikk:

Musikk for 2017 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget på Romerike pr.31.12.2016:

Asbjørn Aspevik, Torbjørn Christensen, Knut Gjerstad, Magne Jakobsen, Per Karstensen og Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2016 bestått av:

Leder: Synnøve Engen

Nestleder: Morten Dahl

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen Ruud

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Magne Jonassen

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

MagnarTombre

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Liv Andersen og Asbjørn Aspevik

 

 

For styret

 

Synnøve Engen

leder

 
 
 Nord-Norgelaget på Romerike      
 
Styrets årsberetning for 2015 Styrets beretning:Ved årets utgang hadde laget 354 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en nedgang på 3 personer fra 2014.Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å behandle større saker, planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger og har 2 av våre medlemmer, Helge G. Ruud og Trond Jegersen, i styret for BBF. Vi har også deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.Aktiviteter: Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2015: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 3 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 95 til 163. Julebordet trakk mest folk, med kveiteaften som en god nummer 2. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse. I mai ble det arrangert tur til Gdansk. For 2. gang ble det i november arrangert julebordtur til Kiel hvor 37 av lagets medlemmer deltok.Mulighet til å møtes i en annen setting har slått godt an og aktivitetskveldene en mandag i måneden på Huseby gård og gåturene hver tirsdag kveld brukes flittig. I desember leverte vi 10 par sokker, 74 luer, 14 halser, 2 pannebånd, 1 par pulsvanter og 1 par votter fra aktiviteten på Huseby gård til Frelsesarmeen. I 2015 har vi også fortsatt med bowling. Det har vært god oppslutning om tilbudene, så alle aktivitetene vil bli videreført i 2016. Det ble ikke arrangert skiturer i 2015. Mangelen på snø gjør det uforutsigbart. Takk til Jannie, Helge/Magnar og May Solveig som tar på seg jobben med oppfølging av aktivitetene.Lagets aktive bruk av hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer, gir oss god kontakt med medlemmene og vi har fått mange nye medlemmer på denne måten. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin og Jannie for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir selvfølgelig fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.Forbund:Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall deltakere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi søkt om støtte, kr.4.500, for garn til produktene som tildeles Frelsesarmeen. Dette fikk vi bevilget fullt ut.

  • konomi:

Laget hadde i 2015 driftsinntekter på kr.438.292. Driftskostnadene utgjorde kr.444.770. Dette ga et underskudd på kr.6.478. Lagets egenkapital er nå på kr.118.879, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)

Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.

Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften, rekeaften og spekemataften ble tilberedt av lagets egne ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2017.

Musikk:

Musikk for 2016 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.2015:

Asbjørn Aspevik, Torbjørn Christensen, Knut Gjerstad, Magne Jakobsen, Per Karstensen og Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2015 bestått av:

Leder: Synnøve Engen

Nestleder: Morten Dahl

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen Ruud

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Magne Jonassen

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

MagnarTombre

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Liv Andersen og Asbjørn Aspevik

 

 

For styret

 

Synnøve Engen

leder

 
 
Nord-Norgelaget for Nedre Romerike       Styrets årsberetning for 2014 Styrets beretning:Ved årets utgang hadde laget 357 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en fremgang på 34 personer fra 2013.Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger og har dette året fått valgt inn to av våre medlemmer, Helge C. Ruud og Trond Jegersen, i styret for BBF. Vi har også deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.Aktiviteter: Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2014: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 3 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 104 til 166. Julebordet trakk mest folk, med kveiteaften som en god nummer 2. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse.Det var planlagt tur til Krakow i mai. Denne ble avlyst på grunn av for få påmeldte. I november var 27 av lagets medlemmer på julebordtur med Color Line til Kiel.Mulighet til å møtes i en annen setting har slått godt an og aktivitetskveldene første mandag i måneden på Huseby gård og gåturene hver tirsdag kveld brukes flittig. I desember leverte vi 75 par sokker, 4 luer, 5 skjerf og 2 par votter fra aktiviteten på Huseby gård til Frelsesarnmeen. I 2014 har vi også prøvd bowlingkvelder og skiturer på dagtid. Skiturene er avhengig av skiføre, så det ble ikke mange turer dette året. Det har vært god oppslutning om tilbudene, så alle aktivitetene vil bli videreført i 2015. Takk til Jannie, Helge/Magnar, May Solveig og Laila som tar på seg jobben med oppfølging av aktivitetene.Lagets aktive bruk av hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer, gir oss god kontakt med medlemmene og vi har fått mange nye medlemmer på denne måten. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin Johansen og Jannie Nicolaysen for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir selvfølgelig fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.Forbund:Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall deltakere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi søkt om støtte, kr.11.500, til refleksvester til trimgruppa. Denne søknaden ble delvis innvilget med kr.5.000.

  • konomi:

Laget hadde i 2014 driftsinntekter på kr.258.521.Driftskostnadene utgjorde kr.257.229. Lagets egenkapital er nå på kr.125.457, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)

Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.

Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften, rekeaften og spekemataften ble tilberedt av lagets ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2018.

Musikk:

Musikk for 2015 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.2014:

Asbjørn Aspevik, Torbjørn Christensen, Knut Gjerstad, Magne Jakobsen, Per Karstensen og Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2014 bestått av:

Leder: Knut Gjerstad

Nestleder: Synnøve Engen

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen Ruud

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Knut Ove Steinkjer

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

Tom Gundersen

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Liv Andersen og Asbjørn Aspevik

 

 

For styret

 

Knut Gjerstad

leder

 
 
 
 
Styrets årsberetning for 2013Styrets beretning:Ved årets utgang hadde laget 323 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en fremgang på 10 personer fra 2012.Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger, samt deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.Aktiviteter: Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2013: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 2 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 104 til 175. Julebordet trakk mest folk, med kveiteaften som en god nummer 2. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse.I mai ble det arrangert tur til Dublin med 50 deltakere. Knut Gjerstad sto for opplegg og gjennomføring av turen. I løpet av høsten startet laget 2 nye aktiviteter på kveldstid som er blitt godt mottatt av medlemmene, en mulighet til å møtes i en annen setting enn fest/dans. En mandag i måneden er det aktivitets-/håndarbeidskveld på Huseby Gård. Hver tirsdag er det trimtur med start fra gamle Maxbo på Strømmen. Laget bruker nå hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer,, noe som reduserer portoutgifter. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin Johansen og Jannie Nicolaysen for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.Forbund: Laget er tilsluttet BY- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF  på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall deltakere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi søkt om støtte til styreseminar og medlemsturen til Dublin. Disse søknadene ble ikke innvilget.Økonomi:Laget hadde i 2013 driftsinntekter på kr.561.469. Driftskostnadene utgjorde kr.572.640. Dette gir et underskudd på kr.11.171. Et underskudd som er kr.8.793 lavere enn i 2012. I regnskapet inngår også turen til Dublin.Lagets egenkapital er nå på kr.124.465, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften og spekemataften ble tilberedt av lagets ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2017.

Musikk:

Musikk for 2014 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.2013:

Asbjørn Aspevik

Torbjørn Christensen

Knut Gjerstad

Magne Jakobsen

Per Karstensen

Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2013 bestått av:

Leder: Knut Gjerstad

Nestleder: Magnar Tombre

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Knut Ove Steinkjer

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

Tom Gundersen

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Synnøve Engen og Liv Andersen

 

 

For styret

 

Knut Gjerstad

leder

 
 
Nord-Norgelaget for Nedre Romerike

Styrets årsberetning for 2012

 

Styrets beretning:

Ved årets utgang hadde laget 313 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en tilbakegang på 22 personer fra 2011.

Styret har gjennomført 7 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir viktigere og viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By-og Bygdelagsforbundets møter og samlinger, samt deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.

Hovedaktivitet har også i dette året bestått i å arrangere dansefester med bevertning for medlemmer og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2012: Rallaraften i januar, kveiteaften og 55 års-jubileum i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkomiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved og tilberede mat til 2 av årets fester.

Oppslutning om festene har vært meget bra, fra 105 til 173, som vanlig er det kveiteaften som trekker flest folk. Det har vært god deltakelse på arrangementene som stort sett har gått i balanse. Minuset er jubileumsfesten som gikk med kr. 19000.- i underskudd.

I mai ble det arrangert tur til Berlin med 44 deltakere. Knut Gjerstad stod for opplegg og gjennomføring av turen.

Laget bruker nå hjemmesiden og Facebook som sosiale medier, noe som reduserer portokostnadene i og med at vi bruker disse mediene til å bekjentgjøre våre arrangementer. Vi har også kommet i gang med elektronisk påmelding til de festene som krever dette, noe som letter arbeidet vesentlig.

En spesiell takk Kirstin Johansen og Jannie Nicolaysen for deres innsats for oppdatering på disse sidene.

 

Forbund:

Laget er tilsluttet By-og Bygdelagsforbundet (BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr. 5.- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall festdeltagere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr. 5000.- . I tillegg har vi søkt om støtte i forbindelse med oppretting av hjemmeside og mottatt kr. 5500.- til dette formål.

Økonomi:

Laget hadde i 2012 en driftinntekt på kr. 421628. Drifts kostnadene utgjorde kr.441592, dette gir et underskudd på kr.19964, resultatet er dårligere enn budsjettert noe som skyldes jubileumsfesten som ble noe dyrere enn forventet. I regnskapet inngår også turen til Berlin.

Lagets egenkapital er nå på kr.135000 hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt frem på lagets årsmøte).

Grasrotandelen har vært med på å øke lagets inntekter og medlemmene oppfordres til å ta i bruk denne muligheten.

Bistand:

Høsten 2012 fikk vi melding fra vår faste kinesiske leverandør om at de skulle selge restauranten og dermed opphørte våre leveranser fra dem. Vi kontaktet den nye eieren som sa ja til et samarbeide,  og heldigvis for oss viste det seg at kokken skulle fortsette i det nye selskapet. Vi har allerede fått leveranser både til septemberfesten og julebordet. Maten var som tidligere meget god. Rallaraften og spekemat aften ble tilberedt av lagets ”kokker”. Forøvrig takk til ektefeller/samboere som bidrar både med tilberedning av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer.

Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2017.

Musikk:

Musikk for 2013 er bestilt. Styret benytter anledningen til og takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen.  Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og fremtidige drift er vi meget takknemmelig for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr. 31.12.2012:

Asbjørn Aspevik

Torbjørn Christensen

Knut Gjerstad

Magne Jakobsen

Per Karstensen

Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2012 bestått av:

Leder:                          Knut Gjerstad

Nestleder:                   Magnar Tombre

Kasserer:                    Helen Berg

Sekretær:                    Bjørg Antonsen

Styremedlem:           Kirstin Johansen

Styremedlem:          Gunn Torild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Knut Ove Steinkjer

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

Tom Gundersen

Solveig Bakken

Revisorer:

Anders Andersen, Øyvind Engen.

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Synnøve Engen og Johan Fredrik Horn.

For styret i Nord-Norgelaget  for nedre Romerike  Knut Gjerstad  /leder

 
 
 
 
 
 
Nord-Norgelaget for Nedre Romerike
Styrets årsberetning for 2011

Styrets beretning:
 
Ved årets utgang hadde laget 335 medlemmer inkludert 4 æresmedlemmer. Dette er en oppgang på 16 personer fra 2010.
Styret har gjennomført 7 styremøter inklusiv et weekend seminar. Weekend seminaret avholdes før sensongstart for å planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål.
I tillegg har styret deltatt på By-og Bygdelagsforbundets møter og samlinger, samt vært representert på Skedsmo Kulturforums samlinger.

 

Hovedaktivitet har også dette året bestått i å arrangere dansefester med bevertning for medlemmer og gjester. Det ble arrangert 6 fester: Rallarfest i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, dansefest i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkomiteen samt deres respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 2 av årets fester.
I mai ble det arrangert til Barcelona hvor 44 medlemmer deltok. Knut Gjerstad sto for arrangementet som var meget vellykket.

 

Oppslutningen om festene har variert fra ca 90 til ca 170, men som vanlig var det kveiteaften og julebordet som trakk flest folk.  Det har vært god oppslutning om arrangementene og festene har stort sett gått i balanse.

 

Laget har i løpet av året tatt i bruk sosiale medier. Ved hjelp av firmaet Scanprint har vi fått produsert vår egen hjemmeside. Den har resultert i flere nye medlemmer, bedre tilgjengelighet, elektronisk påmelding til festene og en betydelig besparelse på utgifter til porto.  Takket være Kirstin  Johansen og Jannie Nicolaysen er vi også på facebook og Kirstin er i tillegg den som sørger for at hjemmesiden til enhver tid er oppdatert.
 
 
Forbund:
Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet (BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr. 5,- pr. medlem.  BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall festdeltagere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis og vi har i år mottatt kr. 5.500,-
Laget har også deltatt på kulinarisk aften med to medlemmer.

 

Økonomi:
Laget hadde i 2011 en driftsinntekt på kr 439495 og driftskostnadene utgjorde kr 434389.
Dette gir et driftsoverskudd på kr 5106, resultatet er bedre enn budsjettert noe som skyldes at kostnadene har blitt lavere enn forventet.
I regnskapet er også turen til Barcelona tatt med.
Vår egenkapital er nå på kr. 155500 hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.
(Revidert regnskap vil bli lagt frem på lagets årsmøte)
Grasrotandelen har vært med på å øke lagets inntekter og medlemmene oppfordres til å ta i bruk denne muligheten.
 
 
 
 
 
Bistand
Vår flinke kinesiske kokk har stått oss bi også i 2011 med å tilberede maten både til kveiteaften og julebordet. Vi setter stor pris på hans kokeferdigheter. Spekemat til oktoberfesten ble tilberedt av styrets medlemmer.  For øvrig er vi stor takk skyldig til styrets og festkomiteens ektefeller/samboere som bidrar både med tilberedning av mat, servering, og annen bistand ved forberedelsene og avvikling av festene.
Til lagets øvrige drift takker vi Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap, Harald Hallstensen for hans festinnbydelser og Magne Jonassen for bistand med hjemmesiden.

 

Lokaler:
Laget er godt fornøyd med lokalene til Skedsmo Samfunnshus og vi har bestilt festlokalet frem til 2016.
 
Musikk:
Det er forhåndsbestilt musikk for hele 2012.

 

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at medlemmene forsøker å invitere med seg yngre personer nordfra da gjennomsnittsalderen på dagens medlemmer stadig øker uten at yngre krefter kommer inn. Til slutt vil vi igjen minne om at styret er takknemlig for alle innspill fra medlemmene med tanke på lagets fremtidige drift.

 

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.11
Torbjørn Christensen
Magne Jacobsen
Per Karstensen
Kolbjørn Nicolaysen

 

Styret har i 2011 bestått av:
Leder              :           Knut Gjerstad
Nestleder        :           Magnar Tombre
Kasserer          :           Helen Berg
Sekretær         :           Unn May Mathisen
Styremedlem  :           Bjørg Antonsen
Styremedlem  :           Kirstin Johansen

 

Varamedlemmer til styret:
Kjell I. Eide
Knut O.Steinkjer

 

Ledere for festkomiteen:
Jannie Nicolaysen
Tom Gundersen
Solveig Bakken
 
 
Revisorer:
Anders Andersen, Øyvind Engen

 

Valgkomite:
Vigdis Gjerstad, Synnøve Engen og Johan Fredrik Horn.
 
 
For styret
Knut Gjerstad
Leder

 Nord-Norgelaget for Nedre Romerike

       Styrets årsberetning for 2015

 

Styrets beretning:

Ved årets utgang hadde laget 354 medlemmer inkludert 6 æresmedlemmer. Dette er en nedgang på 3 personer fra 2014.

Styret har gjennomført 6 styremøter inkl. weekendseminar. Weekendseminaret avholdes før sesongstart for å behandle større saker, planlegge kommende aktiviteter og for å gjøre nye styremedlemmer og festformenn kjent med deres gjøremål. Seminaret benyttes også til å diskutere hvordan en kan få nye medlemmer i laget, noe som blir stadig viktigere for lagets eksistens. I tillegg har styret vært representert på By- og Bygdelagsforbundets møter og samlinger og har 2 av våre medlemmer, Helge G. Ruud og Trond Jegersen, i styret for BBF. Vi har også deltatt på Skedsmo Kulturforums samlinger.

Aktiviteter:

Hovedaktiviteten har også dette året vært å arrangere dansefester med bevertning for medlemmene og lagets gjester. Det ble arrangert 6 fester i 2015: Rallaraften i januar, kveiteaften i mars, rekeaften i april, høstfest i september, spekeaften i oktober og julebord i november. Det har vært styrets intensjon å arrangere festene til overkommelige priser, noe vi mener å ha lykkes med. Styret, festkommiteen, samt respektive ektefeller har bidratt til å holde kostnadene nede ved å tilberede mat til 3 av årets fester. Oppslutningen om festene har vært meget god, fra 95 til 163. Julebordet trakk mest folk, med kveiteaften som en god nummer 2. Den gode oppslutningen om arrangementene har gjort at budsjettet stort sett har gått i balanse. I mai ble det arrangert tur til Gdansk. For 2. gang ble det i november arrangert julebordtur til Kiel hvor 37 av lagets medlemmer deltok.

Mulighet til å møtes i en annen setting har slått godt an og aktivitetskveldene en mandag i måneden på Huseby gård og gåturene hver tirsdag kveld brukes flittig. I desember leverte vi 10 par sokker, 74 luer, 14 halser, 2 pannebånd, 1 par pulsvanter og 1 par votter fra aktiviteten på Huseby gård til Frelsesarmeen. I 2015 har vi også fortsatt med bowling. Det har vært god oppslutning om tilbudene, så alle aktivitetene vil bli videreført i 2016. Det ble ikke arrangert skiturer i 2015. Mangelen på snø gjør det uforutsigbart. Takk til Jannie, Helge/Magnar og May Solveig som tar på seg jobben med oppfølging av aktivitetene.

Lagets aktive bruk av hjemmesiden og Facebook til å bekjentgjøre våre arrangementer, gir oss god kontakt med medlemmene og vi har fått mange nye medlemmer på denne måten. Elektronisk påmelding til de festene som krever det, letter arbeidet vesentlig og fungerer meget bra. En stor takk til Kirstin og Jannie for innsatsen i driften av disse sidene. De medlemmene som ikke har tilgang til hjemmeside og Facebook blir selvfølgelig fulgt opp med tradisjonell informasjon gjennom posten.

Forbund:

Laget er tilsluttet By- og Bygdelagsforbundet(BBF) hvor vi betaler en årlig kontingent pålydende kr.5,- pr. medlem. BBF på sin side yter oss, etter søknad, driftstilskudd basert på antall deltakere på vår mest besøkte fest. Beløpet utbetales etterskuddsvis. Vi har i år mottatt kr.5.000. I tillegg har vi søkt om støtte, kr.4.500, for garn til produktene som tildeles Frelsesarmeen. Dette fikk vi bevilget fullt ut.

  • konomi:

Laget hadde i 2015 driftsinntekter på kr.438.292. Driftskostnadene utgjorde kr.444.770. Dette ga et underskudd på kr.6.478. Lagets egenkapital er nå på kr.118.879, hvilket må sies å være meget tilfredsstillende.(Revidert regnskap vil bli lagt fram på lagets årsmøte.)

Medlemmene oppfordres til å benytte seg av grasrotandelsordningen. Den øker lagets inntekter.

Bistand:Vi har fortsatt leveranser fra vår kinesiske samarbeidspartner og er meget fornøyd med maten. Rallaraften, rekeaften og spekemataften ble tilberedt av lagets egne ”kokker”. For øvrig takker vi ektefeller/samboere som bidrar både med tilbereding av mat, servering, pynting og annen bistand i forbindelse med avvikling av arrangementene. Våre varamedlemmer møter på alle styremøter og er på den måten oppdatert på alt som skjer. Vi takker også Magne Jakobsen for hans bistand med regnskap og Harald Hallstensen for festinnbydelser og trykking.

Lokaler:

Vi har kontrakt med Skedsmo Samfunnshus ut 2017.

Musikk:

Musikk for 2016 er bestilt.

Styret benytter anledningen til å takke medlemmene for god oppslutning og støtte i forbindelse med våre tilstelninger. Vi ser gjerne at våre medlemmer inviterer med seg yngre personer nordfra, slik at foreningen kan få ned gjennomsnittsalderen. Dette er meget viktig for lagets eksistens. Dersom medlemmene har tanker om lagets utvikling og framtidig drift er vi meget takknemlige for innspill.

Æresmedlemmer i Nord-Norgelaget for Nedre Romerike pr.31.12.2015:

Asbjørn Aspevik, Torbjørn Christensen, Knut Gjerstad, Magne Jakobsen, Per Karstensen og Kolbjørn Nicolaysen

Styret har i 2015 bestått av:

Leder: Synnøve Engen

Nestleder: Morten Dahl

Kasserer: Helen Berg

Sekretær: Bjørg Antonsen

Styremedlem: Kirstin Johansen Ruud

Styremedlem: Gunn Torhild Jensen

Varamedlemmer til styret:

Magne Jonassen

May-Solveig Larsen

Ledere for festkomiteen:

Jannie Nicolaysen

MagnarTombre

Solveig Bakken

Revisor:

Anders Andersen og Øyvind Engen

Valgkomite:

Vigdis Gjerstad, Liv Andersen og Asbjørn Aspevik

For styret

Synnøve Engen

leder

Print Friendly