AktiviteterNord- Norgelaget har startet aktivitetsgrupper.

Aktivitetskveldene en gang pr mnd på Huseby gård legges dessverre ned pga dårlig fremmøte. Det har bare møtt opp 5-6 personer på de siste kveldene, og da er det ikke hensiktsmessig å fortsette. Det som er blitt produsert hittil iår vil bli overlevert Frelsesarmeen i desember.

Quiz aften

Dato for 2021 kommer senere.

Ta med kaffe, strikketøy, noe å bite i og bli med på en sosial aften med Quiz.

Heder og ære til vinnerne

Vi sees på Huseby Gård med start kl 1900

Kveldens Quizmaster er Morten

 

Trimgruppa i Nord-Norgelaget på Romerike

Vi går tur hver tirsdag fra og med første tirsdagen i september til og med siste tirsdagen i mai.

Sted: Skjærvaveien 10 i Sagdalen/Strømmen

Oppmøte blir informert om på Facebook

For spørsmål ta kontakt med Vigdis Johansson Gjerstad på tlf 90198484/knut.gjerstad@online.no

 

Metro Bowling

Startet bowlinggruppe torsdag 16.januar 2014 på Metro bowling. Passer for alle.
Vi møtes hver torsdag kl 1300
Har du spørsmål ta kontakt med May-Solveig Larsen tlf 97146073 eller Email: mays@getmail.com
Print Friendly